Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się.

 Tablica interaktywna wraz z projektorem pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel będzie prowadził dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji w szybki sposób włączy odpowiedni do tematu lekcji film, czy pokaże zdjęcia. Zaraz potem wybierze ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające na ile materiał został przyswojony. Dodatkowym aspektem będzie też rozwój nauczycieli, którzy zmienią sposób prowadzenia lekcji wykorzystując nowoczesne technologie.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy w punktach:

 1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
 2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
 4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. (Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu).
 5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych* przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

 

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne?

 1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
 2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji
 3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie
 4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
 5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
 6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.
 7. Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.