1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora panią mgr Bożenę Daszczyńską, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

2. Utworzenie zespołu samokształceniowego, który wspiera dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK

3. Wykorzystywanie przez nauczycieli TIK na zajęciach edukacyjnych.

4. Udział w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

5. Zorganizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.