Działania związane z programem „Bezpieczny Internet”

     W roku szkolnym 2009-10 nasza szkoła przystąpiła do projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Szkoła bezpiecznego Internetu”  Celem programu jest stała troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z Internetu.

W związku z tym zostały podjęte następujące działania:

  Zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem „Jestem bezpieczny w Sieci”

  Zorganizowanie konkursu z grafiki komputerowej pod tytułem „Bezpieczny Internet”

  Przeprowadzenie zajęć na lekcjach informatyki na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

  Przeprowadzenie szkolenia dla rodziców na temat bezpiecznego użytkowania Internetu.

  Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie „Internet – bezpieczne źródło informacji”

  Umieszczenie informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu w pracowni komputerowej w formie  tablic graficznych.

  Zabezpieczenie komputerów szkolnych przed niepożądanymi treściami, za pomocą programów „Beniamin” oraz „Hektor”

  Zamieszczenie na stronie internetowej naszej szkoły informacji dla uczniów i rodziców w postaci prezentacji multimedialnych na temat 

          zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.