Klasy młodsze naszej szkoły wraz z oddziałami przedszkolnymi przystąpiły do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Akcja jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega ona na przeprowadzeniu comiesięcznych lekcji podejmujących tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji.   

 

        6 grudnia b.r. odbyła się druga lekcja zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Temat zajęć dla przedszkolaków i uczniów klas I-III, brzmiał: "Pomocne serce". Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz rozwiązali zadania. Dowiedziały się również czym jest pomaganie, jak można pomagać, dlaczego należy pomagać innym, jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi oraz czym jest magia Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie zajęć dzieci pokolorowały obrazek, który zaniosły do domu. 

 

  

  

 

    8 listopada odbyła się pierwsza lekcja w ramach akcji. Podczas zajęć na temat Polski Niepodległej, uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki poznali symbole narodowe, sylwetki ojców niepodległości, uczyli się „Katechizmu polskiego dziecka” i określali cechy patriotyzmu i patrioty. Oglądali też prezentację multimedialną związaną z tym tematem . Zdobyte wiadomości dzieci przekazały swoim rodzicom.

 O godzinie 11.11, zachowując odpowiednią postawę oraz powagę, wszyscy zaśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

 

Przedszkolaki

 

  

 

   

Uczniowie klas I-III