Składamy gorące podziękowania za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc okazaną społeczności naszej szkoły.

  • Panie Anna Jędrusińska , Magdalena Włosińska – firma „Orle Gniazdo”

  • Państwo Sylwia i Roman Sobczykowie firma „Sokpol”

  • Pani Elżbieta Matysiewicz – prezes Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  • Andrzej i Łukasz Wiaderny – firma „Metal System”

  • pani Bożena Kolmasiak – Bank PKO oddział Myszków