Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

ul. Sikorskiego 20 a

42 - 300 Myszków

tel/fax (0-34) 313 25 46

e-mail: sienkiewicz5@go2

Dyrektor - mgr Elżbieta Gocyła

Wicedyrektor - mgr Joanna Jurczyk

Wicedyrektor  - mgr Małgorzata Rolka

 

Wykwalifikowana kadra

Wysoka jakość pracy szkoły potwierdzona Certyfikatem Śląskiej Szkoły Jakości

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

Bogate życie kulturalne

Stały dostęp do Internetu

Liczne wycieczki turystyczne i przedmiotowe

Bogato wyposażona biblioteka z pracownią  multimedialną

Świetlica

Aktywnie działający Samorząd Uczniowski

  Nowoczesny budynek po termomodernizacji

  Estetyczne, funkcjonalne sale lekcyjne

  Bogata infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

Liczba uczniów

(w tym oddziały przedszkolne)

725

Liczba nauczycieli

91

Liczba oddziałów

35

  

Liczba oddziałów dla poszczególnych poziomów wiekowych

Klasy I

4

Klasy II 

5

Klasy III

4

Klasy IV

2

Klasy V 

5

Klasy VI

5

Klasy VII

4

Klasy VIII

3

Oddziały przedszkolne

Grupa  "Motylki" 3 i 4-latki

1

Grupa "Zajączki" 5 i 6-latki

1

Grupa "Troskliwe misie" 5 i 6-latki

1

 

Szkoła posiada:

  bibliotekę szkolną

czytelnię

świetlicę

zaplecze kuchenne

szatnie

salę gimnastyczną

boisko sportowe

 

Obwód  Szkoły Podstawowej Nr 5.

ULICE:

11 – go Listopada   -     (bez nr 1,3,5,9,11,13)

Wyszyńskiego         -     ( bez nr 6,8)

Kościuszki              -      numery parzyste od numeru 84

 1 – go Maja           -      numery parzyste do 84, numery nieparzyste do 93

 Helenówka, Jagodzińska, Kręta, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Ogrodowa, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańska, Wesoła, Zielona, Żytnia

 

 Jest powierzchniowo i ilościowo największą szkołą w mieście.

Nasi uczniowie  w większości zamieszkują osiedle Centrum II   i rozbudowujące się osiedle Wierzchowina.

Z racji prowadzenia oddziałów integracyjnych przyjmowani są do szkoły uczniowie z innych obwodów, a także zamiejscowi.

Promocja działań szkoły w środowisku lokalnym opiera się na stałej współpracy z największymi przedszkolami w mieście, aktywnym udziałem w akcjach, zawodach i konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Odnoszone przez uczniów i nauczycieli sukcesy są miarą sukcesu szkoły. Podobną funkcję spełniają publikacje o charakterze informacyjnym i metodycznym zamieszczane w prasie lokalnej i specjalistycznej dla branży oświatowej.

Stałym elementem współpracy z środowiskiem lokalnym są „Dni Otwarte Szkoły” organizowane w maju oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.

 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

zgłoszonych w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Imię i nazwisko autora innowacji pedagogicznej

Tytuł innowacji

Okres realizacji

1

Zbigniew Poloczek

Agnieszka Radosz-Solska

„Rekonstrukcja historyczna z uczniami.”

02.09.2019r. - 26.08.2020r.

2

Dorota Rogacka

„Spotkanie z kulturą.”

02.09.2019r. - 15.06.2021r.

3

Magdalena Burska

„Gra w ortografię.”

02.09.2019r. - 02.06.2020r.

4

Lidia Górniak

„Docena - czyli sposób oceniania postępów z ortografii u uczniów z dysleksją rozwojową.”

02.09.2019r. - 02.06.2020r.

5

Jolanta Zamora

„Dzień dobry, Panie Andersenie – magiczne spotkania ze światem baśni.”

02.09.2019r. - 15.06.2021r.

kontynuacja w kolejnych latach

Opinia Rady Pedagogicznej 27.08.2019.

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH

zgłoszonych w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Imię i nazwisko autora innowacji pedagogicznej

Tytuł innowacji

Okres realizacji

1

Aleksandra Bulska

"Spójrz inaczej" oraz dramy, muzykoterapii "Kreatywne dzieci - kreatywni rodzice"

02.09.2017r. - 26.08.2020r.

Opinia Rady Pedagogicznej 29.08.2017.