Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

ul. Sikorskiego 20 a

42 - 300 Myszków

tel/fax (0-34) 313 25 46

e-mail: sienkiewicz5@go2

Dyrektor - mgr Elżbieta Gocyła

Wicedyrektor - mgr Joanna Jurczyk

Wicedyrektor  - mgr Małgorzata Rolka

 

Wykwalifikowana kadra

Wysoka jakość pracy szkoły potwierdzona Certyfikatem Śląskiej Szkoły Jakości

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

Bogate życie kulturalne

Stały dostęp do Internetu

Liczne wycieczki turystyczne i przedmiotowe

Bogato wyposażona biblioteka z pracownią  multimedialną

Świetlica

Aktywnie działający Samorząd Uczniowski

  Nowoczesny budynek po termomodernizacji

  Estetyczne, funkcjonalne sale lekcyjne

  Bogata infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

Liczba uczniów

(w tym oddziały gimnazjalne 

i oddziały przedszkolne)

858

Liczba nauczycieli

95

Liczba oddziałów

41

  

Liczba oddziałów dla poszczególnych poziomów wiekowych

Klasy I

5

Klasy II 

4

Klasy III

2

Klasy IV

5

Klasy V 

5

Klasy VI

4

Klasy VII

3

Klasy VIII

5

Oddziały gimnazjalne

Klasy III

5

Oddziały przedszkolne

Grupa 4-latków

1

Grupa 5 i 6-latków

1

Grupa 6-latków

1

 

Szkoła posiada:

  bibliotekę szkolną

czytelnię

świetlicę

zaplecze kuchenne

szatnie

salę gimnastyczną

boisko sportowe

 

Obwód  Szkoły Podstawowej Nr 5.

ULICE:

11 – go Listopada   -     (bez nr 1,3,5,9,11,13)

Wyszyńskiego         -     ( bez nr 6,8)

Kościuszki              -      numery parzyste od numeru 84

 1 – go Maja           -      numery parzyste do 84, numery nieparzyste do 93

 Helenówka, Jagodzińska, Kręta, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Ogrodowa, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańska, Wesoła, Zielona, Żytnia

 

 Jest powierzchniowo i ilościowo największą szkołą w mieście.

Nasi uczniowie  w większości zamieszkują osiedle Centrum II   i rozbudowujące się osiedle Wierzchowina.

Z racji prowadzenia oddziałów integracyjnych przyjmowani są do szkoły uczniowie z innych obwodów, a także zamiejscowi.

Promocja działań szkoły w środowisku lokalnym opiera się na stałej współpracy z największymi przedszkolami w mieście, aktywnym udziałem w akcjach, zawodach i konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Odnoszone przez uczniów i nauczycieli sukcesy są miarą sukcesu szkoły. Podobną funkcję spełniają publikacje o charakterze informacyjnym i metodycznym zamieszczane w prasie lokalnej i specjalistycznej dla branży oświatowej.

Stałym elementem współpracy z środowiskiem lokalnym są „Dni Otwarte Szkoły” organizowane w maju oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.

 

Programy samodzielne zatwierdzone decyzją dyrektora szkoły

 

Czas realizacji 2017 - 2020

   Autorka programu - mgr Aleksandra Bulska, Program profilaktyki dla uczniów I etapu edukacji z wykorzystaniem elementów programu "Spójrz inaczej" oraz dramy, muzykoterapii "Kreatywne dzieci - kreatywni rodzice"

  Opinia Rady Pedagogicznej 29.08.2017.

Czas realizacji 2017 - 2022

Autorka programu - mgr Grażyna Woś, "Czytam, bo lubię"

Wszystkie programy wyżej wymienione są zgodne z procedurą konstruowania programów i zostały jednomyślnie zatwierdzone przez członków Rady Pedagogicznej. Zaprezentowane metody nauczania pozwalają każdemu uczniowi na naturalne zdobywanie doświadczeń i nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

  Opinia Rady Pedagogicznej 29.08.2017r.