L.p.

Data

Nazwa

Wartość

1. I. 2006r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi część I

54.129,82
2.   II. 2006r.

Sprzęt specjalistyczny do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

21.745,00
3. VI. 2006r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi część II i III

11.319,23
4. VI. 2006r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi część II i III

     414,80
5. VIII. 2006r.

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

14.367,52
6. IX. 2006r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Braill

72.756,32
7. X. 2006r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi część II i III

44.159,38

44.159,38

8. VI. 2007r.

Sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi część III

271.588,91
9. VII. 2007r.

Pracownia komputerowa typu Macintosh

 49.910,84
10. IV 2008r. Pracownia Polisensoryczna 19,939,99

RAZEM kwota dofinansowania: 604.501,19