Tytuł projektu: WEST EAST SHARING MUSICAL IDENTITIES LEARNING EUROPE

    Czas trwania projektu: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Partnerzy: Włochy Portugalia Rumunia Polska

  Grecja

  Turcja

     Opis projektu:

   Celem projektu jest uświadomienie uczniom, że muzyka łączy wszystkich ludzi niezależnie od wieku, wyglądu, pochodzenia czy przekonań. Realizacja zaplanowanych działań pobudzi kreatywność uczniów, zachęci do pracy zespołowej, przybliży muzykę krajów partnerskich. Poznawanie utworów muzycznych, instrumentów, tańca udowodni, że te mieszkańcy Europy niewiele się od siebie różnią. Narzędziem do lepszego poznania i zrozumienia innych kultur, religii, odmiennego stylu życia będzie muzyka, która wszystkich łączy. Ponadto udział w projekcie zachęci uczniów nauki j. angielskiego i języków narodowych partnerów.

      Regulamin udziału nauczycieli SP Nr 5 w projekcie

     Regulamin udziału uczniów SP Nr 5 w projekcie

     Regulamin wyjazdu uczniów za granicę w ramach projektu