Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza

w Myszkowie


                                    

                           

Od 04.05.b.r. nauka stacjonarna dla ucz. kl. 1-3 w ścisłym reżimie sanitarnym.

 Od 17.05.b.r. nauka w systemie hybrydowym dla ucz. kl. 4-8

 

Historia szkoły

Poczet dyrektorów

Dzień dzisiejszy

Oferta

Integracja

Kronika          Z życia szkoły

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Nasze sukcesy

Nasze klasy

Konkursy

Informacje dla rodziców

Publikacje nauczycieli

 

 

 


 

Gazetka szkolna 

 

  

Promocja zdrowia