*   ~  *   ~  *     

Uwaga!!!

 

Od 22 marca 2021r. świetlica czynna zgodnie z potrzebami rodziców

zatrudnionych w służbach medycznych oraz wykonujących zadania publiczne 

w związku ze zwalczaniem COVID-19, na podstawie wniosków złożonych do sekretariatu szkoły 

(wnioski do pobrania)

Bez zmian pozostaje opieka nad uczniami niepełnosprawnymi.

*   ~  *   ~  *   

 

Uwaga rodzice uczniów klas IV

Klasa sportowa -wniosek do pobrania

        

*   ~  *   ~  *   

Szanuj, kochaj, chroń

*   ~  *   ~  *   

# Bezpieczny powrót do szkoły

*   ~  *   ~  *  

  Pobierz obrazki

*   ~  *   ~  *