Opłaty za PRZEDSZKOLE

(czesne oraz wyżywienie)

należy regulować w formie przelewu

do 15 dnia każdego miesiąca ( należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych)

Kwoty należne będą przekazywane do wychowawców oraz pod nr telefonu 791  250  097

 

Nr konta CZESNE - 56 1020 2313 0000 3202 0587 1068

Nr konta ŻYWIENIE - 63 1020 2313 0000 3902 0587 1084