~ * ~  ~ * ~ ~ * ~

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych na r.szk. 2021/2022 

Oświadczenie woli rodziców należy składać od 29.03.2021r. do 15.04.2021r.

~ * ~  ~ * ~ ~ * ~

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - plik do pobrania

Obostrzenia związane z pobytem dziecka w przedszkolu

~ * ~  ~ * ~ ~ * ~

    Drogi rodzicu, od 13 maja jest możliwość przywrócenia opieki w naszym oddziale przedszkolnym zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w pierwszej kolejności prawo powrotu mają:

te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do przedszkola. Będą mniej liczne grupy, dziecko nie spotka wszystkich swoich kolegów i koleżanek.

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, należy przekazać opiekunowi oświadczenie zawierające informacje o  stanie zdrowia dziecka, które są istotne. „Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę" - apeluje resort.

Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że ważne jest, by nie posyłać do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

"Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych   zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i   nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez  obserwację dobrego przykładu" - wskazuje MRPiPS.

Informacje o gotowości posłania dziecka do przedszkola proszę przekazać dziś do 13 lub najpóźniej w poniedziałek do 12- mailowo na adres szkoły lub telefonicznie 34 3132001 lub 34 3132546. Dziękuję za zrozumienie i zastosowanie się do wymogów bezpieczeństwa.

Dyrektor E. Gocyła

~ * ~  ~ * ~ ~ * ~

„WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ”

DROGI RODZICU, jeśli masz niepotrzebne książki, którymi możesz się podzielić z innymi? 

Dołącz do akcji i WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ!

- Przynieś książkę lub książki, których już nie czytasz swojemu dziecku, zostaw w skrzynce
i wybierz dowolną, która Was zaciekawi. Przeczytajcie, przynieście i wymieńcie na inną!

- Przynoszone książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone.

- Wraz z oddaniem książek na akcję, nie domagaj się ich zwrotu.

- Szanuj książki i pamiętaj - DAJMY KSIĄŻKOM DRUGIE ŻYCIE!!!