Szanowni rodzice

Spotkanie organizacyjne rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych przy SP nr 5 na rok szk. 2019/2020 

odbędzie się 29 sierpnia 2019r. godz. 16.00 - stołówka szkolna.

(dot. min. aktualizacji godzin pobytu w oddz. przedszkolnym) Prosimy o obecność