Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie potwierdzające wolę zapisu i uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Myszków