Wpłaty na ubezpieczenie od oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą w formie przelewu na konto RADY RODZICÓW

w tytule przelewu należy wpisać grupę i ilość dzieci ubezpieczonych.

Listę zbiorczą oddział dostarczyć do sekretariatu pawilon C