Regulamin Rady Rodziców

Fundacja "Rodzice szkole"

 

 

 

 

Wpłaty prosimy dokonywać u skarbników klasowych.

I dziecko – 50 zł

II dziecko – 30 zł

III dziecko - zwolnione