Dysleksja i dysortografia

        25.03.2020 r.    

Uczniowie uczęszczający na zajęcia w czwartki i piątki proszę zrobić:

z zeszytu ćwiczeń ,,Ortograffiti"  z bloku 5 ,,U na początku i na końcu wyrazu"  ćw.1-7

- oraz raz w tygodniu wykonać dowolne ćwiczenie ortograficzne ze stron internetowych: dyktanda.on-line    https://dyktanda.pl/dyktanda.html

 

                                                                                                                         I.Trafalska-Pawlik