Fizyka

Klasy 7 - mgr L. Bigajczyk

Na podstawie wiadomości poznanych na ostatnich trzech lekcjach proszę rozwiązać zadania z podręcznika : str.141 zadanie1,2; str.148,149 zadanie 1,3,4;str.154,155 zadanie 3,4.

Klasy 8a, 8b, 8c. Przygotować referat albo prezentację na temat: Fale elektromagnetyczne i ich wpływ na życie i zdrowie człowieka.