Geografia 

Geografia - mgr A. Radosz-Solska

Klasy 5 (A, B, C, E)

Wszystkie klasy 5

Klasa 6C

przeczytać i nauczyć się tematów:

Wszystkie klasy 6

temat: Turystyka w Europie Południowej. - podr. str. 120

Klasy 6 A i 6 B – uzupełnić ten temat w zeszycie ćwiczeń

Klasy 7

przygotować się na sprawdzian z działu IV: Rolnictwo i przemysł Polski

Geografia - mgr A. Radosz-Solska

    Klasa 8

wszystkie klasy – przygotować się na sprawdzian z działu: Ameryki

    Klasa 8A – przeczytać i uzupełnić w zeszycie ćwiczeń tematy: Kanada i Stany Zjednoczone.