Historia 

 

Historia – mgr Z. Poloczek

Klasy V a,b,c,d,e

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

 1. Na podstawie ilustracji ze strony 184-185 wymień elementy grodu.
 2. Kto tworzył drużynę książęcą?
 3. Jakie obowiązki mieli mieszkańcy osad służebnych?

Klasy 7 a i 7 b

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.

  1. Jakie państwa utworzyły pakt antykominternowski?
  2. W którym roku Niemcy przyłączyły Austrię dokonując tzw. Anschlussu?
  3. W jakich latach miała miejsce wojna domowa w Hiszpanii?
  4. Jaki generał zwyciężył w tym konflikcie?
  5. W którym roku miała miejsce konferencja w Monachium i czego dotyczyła?

        

 Historia – mgr E. Lenartowicz

Klasy 6  powtórzenie rozdziału V

Zakres materiału do sprawdzianu:

- Polska pod rządami Wettinów

- Pierwszy rozbiór Polski

- Kultura polskiego oświecenia

- Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

- Powstanie kościuszkowskie

- Trzeci rozbiór Polski

Historia – mgr U. Fiutek

Klasa 4a, 4b –Wojny i upadek Rzeczypospolitej. Podsumowanie działu III. Ćwiczenia strona 110. (podręcznik).

Klasa 7c . Narodziny faszyzmu. Ćwiczenie 1 i 2 strona196 (podręcznik).

Klasa 7d . ZSRS – Imperium komunistyczne. Ćwiczenia 1 ,2 ,3 strona 204 (podręcznik).

Historia – mgr Z. Poloczek

Klasy 8 a i 8 c

Temat: Rozpad bloku wschodniego

  1. Kto został wybrany prezydentem USA w 1981 roku?
  2. Jaką prowadził politykę?

  3. Jak nazywał się przywódca ZSRR który zapoczątkował przemiany polityczne i gospodarcze?
  4. Kiedy miała miejsce katastrofa w Czarnobylu?

Klasa 8 b

Temat: Powstanie Solidarności.

  1. Kiedy doszło do powstania NSZZ Solidarność?
  2. Kim był pułkownik Ryszard Kukliński?
  3. Kiedy miał miejsce zamach na Jana Pawła II?