Informatyka  

 

Informatyka  – mgr B. Daszczyńska i mgr M. Szymankiewicz

klasa 4 a

Proszę zapoznać się z programem Scratch – wersja on-line na stronie http://scratch.mit.edu.

Można się zarejestrować, ale nie koniecznie.

Wstęp do programowania w języku Scratch jest w podręczniku do kl. IV „Lubię to”.  

Informatyka  – mgr M. Szymankiewicz

klasy 5 - grupa I 

1. Zapoznaj się z treścią tematu 3.1 z podręcznika „Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?”.

2. Na podstawie podręcznika napisz 3 wybrane zasady tworzenia prezentacji.

3. Przepisz z podręcznika do zeszytu tekst z pola ZAPAMIĘTAJ –str.69.

4. Przygotuj na kartce według załącznika Informatyka klasa V (do oddania nauczycielowi) krótką informacje na jeden wybrany przez Ciebie tematy:

- Autor mojej ulubionej książki

- Cztery pory roku

Podczas lekcji w szkole wykorzystasz te informacje do stworzenia własnej prezentacji. Prezentacja będzie się składać z 6 slajdów:

I slajd – tytuł prezentacji

II, III, IV, V slajd – krótka treść + zdjęcie

VI slajd – autor, źródła zdjęć i treści Załącznik klasa V

klasa 6 A - grupa I  

1. Przypomnij sobie podstawowe funkcje programu Scratch.

2. Zaloguj się na Scratch.mit.edu (konto utworzone na lekcji).

3. Utwórz projekt przedstawiający scenkę spotkania się dwóch duszków. Dodaj komentarze, tło. Polecam skorzystanie z samouczków dostępnych na stronie Scratch.mit.edu.

4. Zapisz projekt na swoim koncie - będzie podlegał ocenie.

 

Informatyka  – mgr inż. J. Ucieklak

Klasa IV

Zaloguj się do programu Scratch – na stronie http://scratch.mit.edu.

Login i hasło masz zapisane w zeszycie.

Otwórz program dialog i dokończ program do momentu zmiany tła i wymiany zdań na nowym tle.

Dodaj od siebie nową postać np. ptaszka, lub pieska.

Nadaj im ruch posługując się funkcjami „powtarzaj”, „przesuń”, „czekaj”.

 Klasy V

Posługując się programem Impress, (lub PowerPoint), wykonaj prezentację o tematyce mitologicznej składającą się z 10 do 15 slajdów. Dla każdego slajdu ustaw inne tło.

Jeżeli potrafisz umieść na slajdach odpowiednie ilustracje.

Informacji szukaj w rozdziale  3.1 z podręcznika „Tekst i obraz. Jak stworzyć najprostszą prezentację?”.

Jeżeli nie dysponujesz programem Impress, poproś rodziców o jego zainstalowanie.

Pakiet Office możesz pobrać tu: Pakiet Open office

Przy braku możliwości wykonania prezentacji przygotuj w zeszycie materiały z terścią, dla poszczególnych slajdów.

 Klasy VI

Posługując się programem Paint przygotuj cztery tła do swojej strony internetowej.

Przygotuj treść dla strony „O mnie” oraz „Moje hobby”.

Przygotuj treść do strony „Humor”. 7 żarcików z Internetu.

Jeżeli potrafisz zainstaluj program Kompozer na swoim komputerze i wykonaj swoją stronę internetową, według informacji uzyskanych na lekcjach informatyki.

Tu  możesz pobrać program do instalacji: Kompozer

 Klasy VII

Przeczytaj z podręcznika Temat 10 (str.108 – 116).

Wykonaj w zeszycie algorytm według zadania 3 oraz 4 ze strony 115.

  Klasy VIII

Prześledź tutorial Pana Mirosława Zelenta dotyczący instrukcji warunkowej „If – end if” ze strony:

https://miroslawzelent.pl/kurs-c++/instrukcja-warunkowa-if/

Zrób notatkę do zeszytu zawierającą przedstawione tam programy.