Język polski

Bezpłatny serwis on-line do rozwiązywania dyktand

 

 Język polski – mgr D. Szewczyk

Klasa 4a

-przeczytać lekturę ,,Pinokio”,

-utrwalić zasady pisowni ,,nie” z różnymi częściami mowy, nauczyć się wyrazów, które pojawiły się w ćwiczeniach w podręczniku (do dyktanda)

-utrwalić rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek).

Klasa 6e

-przeczytać lekturę ,,Hobbit”,

-powtórzyć rozdział IV (będzie sprawdzian),

-utrwalić zasady pisowni wielką i małą literą (do dyktanda),

-napisz opowiadanie z dialogiem na temat: ,,To był wyjątkowy dzień”.

 

 Język polski - mgr M. Burska

klasy Vd Ve

- Opis krajobrazu - wykonać zadanie 8/127 w ćwiczeniówce.

- Prasa w naszym życiu - s. 271, wykonać zadania 1-3, 5/274 w podręczniku.

- Ludzie prasy - s. 272-274, przeczytać.

- Kiedy używamy wielokropka? - s. 297 w podręczniku  + ćwiczenia z ćwiczeniówki.

Czytać "Przygody Tomka Sawyera" M. Twaina. Przygotować się do testu z działu "Mitologiczne krainy".

klasa 7d

- Kształcenie kulturowe - grafika. (podr.)

- Sposoby prowadzenia dyskusji - wiadomości z podręcznika, wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki s. 106-107

- Zasady cytowania cudzych tekstów - wiadomości z podręcznika  + ćwiczenia z ćwiczeniówki.

Przeczytać "świteziankę" , "Dziady", "Stepy akermańskie"  A. Mickiewicza oraz "Starego człowieka i morze" E. Hemingwaya. Przygotować się do sprawdzianu ze zdania złożonego.

 Język polski - mgr B. Kwiatkowska

klasa 4 B
Proszę o wykonanie następujących zadań:

- przeczytać i nauczyć się opowiadać legendy z podręcznika: "Piast Kołodziej", " O Lechu, Czechu i Rusie", " Jurata, królowa Bałtyku", " O Mistrzu Twardowskim".
- powtórzyć i utrwalić wiadomości o poznanych częściach mowy ( podr. i zeszyt ćw.)

klasy 7 A i 7 C
Proszę o wykonanie następujących zadań:
- przeczytać lekturę "Stary człowiek i morze". Zredagować elementy świata przedstawionego.
- A. Mickiewicz - str. 206- 207 podr. ( notatka)
- przeczytać "Świteziankę" i umieć opowiedzieć tę balladę.
- kształcenie kulturowe - grafika ( podr. str. 228- 231 - notatka oraz polec. 3/231
- Zasady cytowania cudzych tekstów - wiadomości z podr., zadania z zeszytu ćwiczeń.

 Język polski - mgr L. Górniak

klasa 5b

Proszę:

- ćwiczyć pisownię wyrazów z „h” i „ch”: wykonać ćwiczenia z podręcznika s.238-239 oraz z ćwiczeniówki s.78-81 (będzie dyktando)

- przeczytać tekst z podr. s. 265-268 (Aleksander Minkowski „Gruby”)

- „Prasa w naszym życiu” podr. s.271 – wykonać ćwiczenia 1-3 i 5 s.274

- przeczytać z podręcznika „Kiedy używamy wielokropka ?” s. 297 i wykonać z ćwiczeniówki s. 101- 103

- uczyć się ról do przedstawienia „Wybór najpiękniejszej”. Każdy uczeń przygotowuje dla siebie kostium na występ (osoby z przydzielonymi rolami – zgodnie z przydziałem, pozostali uczniowie przygotowują dla siebie strój z okresu starożytnej Grecji lub Rzymu)

klasa 5c

Proszę:

- ćwiczyć pisownię wyrazów z „h” i „ch”: wykonać ćwiczenia z podręcznika s.238-239 oraz z ćwiczeniówki s.78-81 (będzie dyktando)

- przeczytać tekst z podr. s. 265-268 (Aleksander Minkowski „Gruby”)

- „Prasa w naszym życiu” podr. s.271 – wykonać ćwiczenia 1-3 i 5 s.274

- przeczytać z podręcznika „Kiedy używamy wielokropka ?” s. 297 i wykonać z ćwiczeniówki s. 101- 103

Dotyczy przedstawienia:

- uczennice, które napisały scenariusz przedstawienia, proszę o przekazać go drogą elektroniczną reżyserom

- duet reżyserski może dokonać przydziału ról przydział i przesłać drogą elektroniczną

teksty do wyuczenia na pamięć poszczególnym osobom

- uczniowie, którzy otrzymają od reżysera role, proszę, by opanowali tekst

- każdy uczeń klasy przygotowuje dla siebie kostium na przedstawienie (osoby z przydzielonymi rolami – zgodnie z przydziałem, pozostali uczniowie przygotowują dla siebie strój z okresu starożytnej Grecji lub Rzymu)

 

Język polski – mgr E. Lenartowicz

Klasa 6 d

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proszę o przygotowanie się do wypracowania klasowego na podstawie omówionej lektury „Felix,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”( opowiadanie twórcze i charakterystyka) oraz sprawdzianu z treści lektury.

Czytaj lekturę „ Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej.

Zapoznaj się z treścią tematu: „Pisownia ą,ę oraz om,on,em,en” – podręcznik s.204-206.

a) na podstawie podręcznika wypisz do zeszytu 2 lub więcej wybrane zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om ( możesz wykorzystać mapę mentalną).

b) Korzystając ze słownika ortograficznego, wykonaj w zeszycie ćw.11 str.207.

Klasa 7b

Zapoznaj się E-materiałami dostępnymi na epodreczniki.pl > Szkoła podstawowa> Język polski , Temat: „Idź , serdeńko, bo cię trzepnę” – Zemsta o kłótni i zgodzie.

a) Obejrzyj nagranie – fragment rozmowy z prof. Janem Hartmanem.

b) Wynotuj w punktach najważnejsze,Twoim zdaniem, zagadnienia i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.

c) Wykonaj w zeszycie ćw.6, ćw.7,ćw.8.

d) Obejrzyj w internecie plakat filmowy „Zemsty” w reż.Andrzeja Wajdy, następnie wykonaj w zeszycie ćw. 15.1,15.2,15.3.

e) Obejrzyj film „Zemsta”(2002) w reżyserii Andrzeja Wajdy, chętni uczniowie mogą napisać recenzję filmu ( kartka a-4),

f) Czytaj lekturę „ Stary człowiek i morze”.

Język polski – mgr M. Noszczyk

Klasa 6b i 6 c  Plik do pobrania

 Język polski -mgr M. Maszczyk

    Klasa 8b  i  8c

Proszę o opracowanie w ćwiczeniówce do j. polskiego str. od 48 do 57 oraz z pomarańczowego repetytorium stron od 25 do 60.

Język polski - mgr L. Górniak

    Klasa 8A

Proszę:

- przygotować się do wypracowania klasowego (rozprawka, zakres materiału „Dywizjon 303”, „Quo vadis” oraz inne lektury o mówiące o patriotyzmie, bohaterstwie)

- przygotować się do sprawdzianu (rodzaje i gatunki literackie – na podstawie tabelki z zeszytu)

- utrwalać wiadomości ze słowotwórstwa (na podst. podr. s.250-258)

- przeczytać z podr. „Komiks” podr. s. 166-169

- powtórzyć treść lektury Dziady  cz. II Adama Mickiewicza i napisać wypracowanie:

Co w kontekście  Dziadów  cz. II Adama Mickiewicza znaczy być człowiekiem? Rozważ problem w rozprawce. Odnieś się do przykładów z innych utworów literackich, podobnie ujmujących ten problem.