Przyroda 

Przyroda - mgr M. Cierpiał

klasa 4 a

Proszę przygotuj się do sprawdzianu z działu IV " Odkrywamy tajemnice  ciała człowieka"

klasa 4a,4 b

* Przeczytaj  tekst z podręcznika, str  119  " Choroby, którymi można się zarazić"

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 str 76  oraz 3,4,5  str. 77

Dla chętnych:  Możesz wykonać prezentację multimedialną dotyczącą chorób pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych oraz sposobów ich  zapobiegania.

 *Przeczytaj tekst z podręcznika, str 124 " Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach? "

Wykonaj ćwiczenia  1,2,3, str 78   oraz 4,5  str 79 ;  6,7 str 80

Narysuj w  zeszycie 2 znaki ostrzegawcze, które możesz spotkać na środkach chemicznych- napisz przed jakim  rodzajem substancji ostrzegają.

*  Przeczytaj tekst z podręcznika, str 130 " Uzależnienia są groźne"

Wykonaj ćwiczenia 1,2 str 81; 3 str. 82

Na podstawie zadania 4 str. 82  napisz w zeszycie swoje pomysły na asertywne zachowanie.