Zajęcia w placówkach oświatowych odwołane!

Szanowni Rodzice!

    Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca nauczyciele realizują zajęcia z zakresu podstawy programowej zgodnie z planem zajęć zapisanym w dzienniku elektronicznym.

Zachęcajcie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach i wykonywania ćwiczeń zalecanych przez nauczycieli przedmiotów oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Każdy uczeń i rodzic otrzymał od wychowawcy indywidualny jednorazowy kod umożliwiający logowanie się do systemu Librus Synergia. Potem należy utworzyć własne hasło. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym i rewalidacją powinni otrzymać wsparcie od nauczycieli realizujących zajęcia indywidualnie. Przygotowane materiały mogą być dostarczone w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z życzeniem rodzica i indywidualnymi potrzebami i możliwościami dzieci. Będą umieszczane dla rodziców za pomocą strony internetowej szkoły. W razie wystąpienia trudności, zapytań nauczyciele są do państwa dyspozycji . Kontaktujemy się telefonicznie w godzinach pracy sekretariatów 8 00-1400 lub za pomocą poczty elektronicznej oraz zakładki w dzienniku elektronicznym „informacje dla rodziców” .Ustalony termin zebrań i konsultacji w szkole zostaje przesunięty . Dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy na współpracę we wspieraniu dzieci w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w tych trudnych dla wszystkich warunkach.

Z poważaniem Elżbieta Gocyła – dyrektor szkoły.

 

Rodzicu,