10 stycznia w ramach realizacji założeń Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klasy III b wspólnie z wychowawcą pani E. Stefańczyk, przygotowali dla swoich kolegów prelekcję, której głównym celem było dostarczenie informacji o alkoholu i zagrożeniach wynikających z jego zażywania. Uczniowie przekonywali, iż spożywanie jest bardzo szkodliwe dla organizmu, szczególnie w młodym wieku. Zwrócili uwagę na wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętność asertywnego reagowania wobec osób, które proponują nam wypicie napoju alkoholowego. Na spotkanie przybyła pani Dyrektor E. Gocyła oraz pielęgniarka Małgorzata Kozak, która podsumowując dodała, iż picie alkoholu przez dorastającą młodzież, nawet w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, może poważnie zaburzyć ich życie i procesy rozwojowe. Spożywanie alkoholu zaburza zdolność do uczenia się, zapamiętywania i logicznego rozumowania, jest źródłem trudności w nauce.

       Klasa III b wraz z wychowawcą już zaprosiła wszystkich za miesiąc na kolejne spotkanie o zdrowiu.