W dniu 23.11.2016r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczystego wręczenia dokonali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Maciej Kopeć podsekretarz stanu, Elżbieta Matejka dyrektor Departamentu i Kształcenia Integracyjnego, prof. dr hab. Barbara Woynarowska przewodnicząca Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz Tomasz Wojtasik koordynator województwa śląskiego.

W uroczystości z ramienia szkoły uczestniczyli Magdalena Ciekot Rudawska - szkolny koordynator projektu oraz Magdalena Jeleń - członek zespołu ds. promocji zdrowia.

Działania mające na celu przystąpienie do projektu podjęliśmy już w 2010r. tworząc program promocji zdrowia pod hasłem „Dbaj o zdrowie kolego, a nie spotka Cię nic złego”, „Dbaj o zdrowie w dzień i w nocy, a choroba Cię nie zaskoczy”. W efekcie wspólnych starań uczniów, rodziców i nauczycieli w 2012 r. otrzymaliśmy Certyfikat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie jesteśmy jedną ze 175 szkół w Polsce, które posiadają Krajowy Certyfikat.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest od 1992 roku. Koncentruje się on na promowaniu zdrowego stylu życia. Udział w projekcie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna, po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.