18.06.2015r. odbyło się podsumowanie akcji przeprowadzonych w ramach edukacji prozdrowotnej. Uczniowie klasy VI c w obecności zaproszonych gości pani Marzanny Wieczorek oraz pani Jolanty Kempy z Urzędu Miasta a także pani Danuty Świerczewskiej - specjalisty do spraw Oświaty Zdrowotnej, pani dyrektor Aleksandry Okraski i pani pielęgniarki Małgorzaty Kozak oraz przedstawicieli klas IV – VI zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia.

Podczas apelu zostały wręczone nagrody w międzyszkolnym Konkursie wiedzy
o zdrowiu, przeprowadzonego pod patronatem Burmistrza miasta Myszkowa.

I miejsce Oliwier Stefański SP 5

II miejsce Natalia Czerwik SP 6 oraz Martyna Wyporska SP 4

III miejsce Jakub Wójcik SP nr 3

Wręczono również nagrody uczniom, którzy czynnie brali udział w propagowaniu zdrowego stylu życia oraz udzielaniu pierwszej pomocy

Oliwier Stefański VI c

Jagoda Knysak VI c

Emilia Sonsala V a

Jakub Stolarski V a

Hubert Wiśniewski VI d

Na zakończenie apelu przedstawiono krótką prezentację multimedialną obrazującą przeprowadzone akcje profilaktyczne w roku szkolnym 2014/2015

ORGANIZATORZY:

MAGDALENA WACHOWICZ

MAGDALENA CIEKOT - RUDAWSKA