Uczniowie z koła teatralnego pod opieką Pani Magdaleny Ciekot-Rudawskiej, wystawili przed swoimi kolegami z klas IV-VI inscenizację, którą reprezentowali naszą szkołę w konkursie przedstawień profilaktycznych w Częstochowie. Scenariusz przedstawienia porusza problemy często spotykane w obecnych szkołach, takich jak: nieszanowanie mienia własnego i cudzego, brak kultury języka, konflikty z kolegami, uleganie nałogom, i wskazuje jak właściwie rozwiązywać takie problemy.               

             Taka forma przekazywania uczniom treści programu profilaktycznego jest dużo skuteczniejsza i trafia do wyobraźni aktorów i widzów.