W dniach 10.09-30.10 2012r. uczniowie klas I-III realizowali założenia akcji edukacyjnej pt. „Szkoła Czystych Rąk”. W tym roku akcja ta realizowana była pod hasłem: ”Moja szkoła uczy zdrowia”.

        Głównym celem naszych działań było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego stylu życia poprzez promowanie właściwych nawyków higienicznych polegających na przestrzeganiu reguł higieny rąk.

        Uczniowie podczas lekcji z wychowawcami i spotkań z pielęgniarką szkolną uczyli się zasad i techniki mycia rąk oraz poznawali choroby wynikające z niedostatecznej higieny.

        Podczas apelu podsumowującego uczniowie klas III b i VI a wraz z opiekunami wystawili przed swoimi kolegami inscenizację, deklamowali wierszyki, a na koniec wszyscy zaśpiewali znaną piosenkę. Scenariusz całego przedstawienia przebiegał pod hasłem: „Zdrowie ma bardzo wysoką cenę, więc ja dla zdrowia dbam o higienę”.