Ten okrągły jubileusz był okazją do wspomnień, podsumowań, refleksji dla wszystkich uczestników uroczystości, która odbyła się w murach naszej szkoły 29.03.2010 r.

   Honorowy patronat nad obchodami objęła pani poseł Jadwiga Wiśniewska, a ze strony władz oświatowych dyrektor Delegatury KO w Częstochowie reprezentowany przez panią Renatę Dziurę - od wielu lat związaną z funkcjonowaniem klas integracyjnych. Swoją obecnością obchody uświetnili: p. Jan Kieras wicestarosta powiatu Myszkowskiego, p. Janusz Romaniuk burmistrz Myszkowa, p. Grażyna Chałupka dyrektor PCPR, p. Agnieszka Ludwik –dyrektor MOPS, p. Janusz Pawlik- dyrektor PPPP w Myszkowie, p. Piotr Wysocki dyrektor MOSiR, p. Jarosław Jaskólski – dyrektor MDK,  oraz zaprzyjaźnieni dyrektorzy przedszkoli i szkół integracyjnych z Myszkowa, Częstochowy, Bielska - Białej, Katowic. Zaproszonych szczególnie ciepło powitała pani dyrektor ZSP nr 5 Aleksandra Okraska przypominając, że w  tym dniu szczególnymi gośćmi są nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów klas integracyjnych.  Z-ca dyrektora  p. Elżbieta Gocyła przybliżyła zarys historii integracji ilustrowany slajdami przywołującymi ważne momenty z lat 2000- 2010. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wirtualny spacer po szkole przez Magdę -uczennicę najstarszej klasy integracyjnej.  Od  strony technicznej w realizacji przedsięwzięcia pomagała pani Małgorzata Dyja, a zaangażowani zostali uczniowie i nauczyciele prezentując zajęcia z języka polskiego, godziny z wychowawcą  oraz zajęcia dodatkowe: gimnastyki korekcyjnej, logoterapii, rewalidacji i rehabilitacji ruchowej. 

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie statuetek „Przyjaciel integracji” osobom zaangażowanym w pracę dla dobra dzieci oraz wprowadzanie i realizację idei integracji w naszej szkole. Oto lista wyróżnionych przez komitet organizacyjny obchodów: p. Jadwiga Wiśniewska p. Renata Dziura  p. Jan Kieras p. Janusz Romaniuk, p. Grażyna Chałupka, p. Agnieszka Ludwik, p. Robert Pawlik, p. Piotr Wysocki, p. Jarosław Jaskólski, p. Krystyna Jasińska, p. Ewa Labocha, p. Aleksandra Okraska, p. Elżbieta Gocyła, p. B. Woźniak –Bugaj, p. Aleksandra Bulska, p. Małgorzata Rolka. W dowód pamięci o pani Elżbiecie Gerłowskiej wiązanka kwiatów została złożona na ręce córki pani Marty Kozłowskiej.

 Rozstrzygnięcie konkursów plastycznego i literackiego dostarczyło wiele radości wszystkim laureatom. Moment wręczenia nagród książkowych i przyborów plastycznych  ufundowanych przez panią poseł Jadwigę Wiśniewską  utrwalono na pamiątkowych zdjęciach.

      

   

Nagrodzeni w konkursie plastycznym:

Przedszkola:              

Patrycja Zimna P- Nr 3

Wiktoria Torbus P- Nr 3

Klasy I – III

I miejsce – Małgorzata Borówka kl. III a

II miejsce – Marta Miklas kl. III a

II miejsce Mikołaj Kostarczyk kl. III a  

Klasy IV – VI

I miejsce – Michał Papierz kl. V a

II miejsce – Bartłomiej Czyż kl. VI c  

III miejsce Agata Zwolińska kl. VI c

Nagrodzeni w konkursie literackim:

I miejsce – Anna Ozga Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddz. Integrac. w Katowicach

II miejsce – Inga Helman kl.Va Szkoła Podstawowa z Oddz. Integrac. Nr 5 w Myszkowie

III miejsce Aleksandra Adamska Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddz. Integrac. w Katowicach 

    

Wyróżnienia:

Natalia Uzar kl. VI b   Szkoła Podstawowa z Oddz. Integrac. Nr 5 w Myszkowie             

Mikołaj Kajdas kl. VI d Szkoła Podstawowa z Oddz. Integrac. Nr 5 w Myszkowie

                                                        

Część artystyczna przygotowana przez p. Aleksandrę Bulską, Grażynę Woś, Jolantę Zamorę, Annę Wiktor, Iwonę Ciuk oparta na montażu słowno – muzycznym  pt. „Szczęście gdzie cię szukać?”  dostarczyła widzom i wykonawcom wielu wzruszeń. Ze sceny padły słowa „Nie szukaj szczęścia, ale dawaj je innym, a wtedy samo przyjdzie do Ciebie!  Miej serce dla innych!”  Podobnie jak motto uroczystości  „Uczynić kogoś szczęśliwym to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić” pozostanie na długo w naszej pamięci.

Dzięki wysiłkowi wielu osób wszyscy w tym dniu czuliśmy się szczęśliwi.

Do grona sponsorów szkoły dołączyli:

Sylwia, Eligiusz Pompa                                    

Iwona, Waldemar Kitala

Ilona, Sebastian Wójcik

Agnieszka, Rafał Wójcik       

Jadwiga, Stanisław Trojakowscy

Magdalena Radecka - Sikora                                 

Andrzej Wachowowski

Iwona Chmurzewska