Spotkanie Rodziców uczniów niepełnosprawnych w ramach projektu „Jesteśmy razem” odbyło się 21.09.16 r

Przyświecało mu motto: „W życiu dziecka trzeba wytwarzać tyle dobra, aby wyparło zło” Marii Montessori

Po przywitaniu rodziców i gości specjalnych w osobach: pedagoga p. Anety Brzezińskiej i psychologa p. Małgorzaty Hutnik przez dyrektora ZSP nr 5 panią Aleksandrę Okraskę koordynator pani Aleksandra Bulska przypomniała zasady funkcjonowania klas integracyjnych.

Aktywność zespołów tych klas określa:

    1. Zajęcia otwarte w każdej klasie integracyjnej
    2. Pikniki integracyjne, wyjazdy plenerowe.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat radzenia sobie z porażkami i sposobami osiągania sukcesów w nauczaniu i wychowaniu dzieci o specyficznych problemach w uczeniu się. Krótkie wprowadzenie do tematu przeprowadzone przez specjalistki z PPP w Myszkowie pokierowano w taki sposób, aby rodzice indywidualnie podzielili się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami. Miła i rodzinna atmosfera sprzyjała ciekawym rozmowom prowadzonym przy filiżance herbaty i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców klasy III a.

Jesteśmy przekonani, że to spotkanie może być inspiracją do dalszych działań zgodnie ze słowami Marii Montessori,

„iż w życiu każdego dziecka trzeba wytworzyć tyle dobra, aby wyparło zło.”