W dniu 29.10.2009r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z rodzicami uczniów niepełnosprawnych.

           Omówiono tam m.in.:

1. Sprawy organizacyjne - pani dyrektor Aleksandra Okraska

    - oferta szkoły, projekty realizowane z PEFRON

    - oczekiwania rodziców od szkoły

2. Szkolenie przeprowadzone przez panią Szecówkę "Jak uzyskać 1% dochodu od osób fizycznych w formie odpisu 

   podatkowego dla mojego dziecka".

3. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci specjalnej troski - pani Agata Hagno.

4. Sprawy różne - wymiana doświadczeń rodziców w codzienności z dzieckiem niepełnosprawnym.

5. Przybliżenie rodzicom obchodów 10-lecia istnienia Oddziałów Integracyjnych.