W Zespole Szkół Publicznych nr 5 pod opieką Pani Izabeli Haluk prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach aktywnej rehabilitacji z wykorzystaniem wiodących metod fizjoterapeutycznych. Na co dzień korzystają z nowoczesnego sprzętu w sali doświadczania świata, oraz z sali do ćwiczeń korekcyjnych. Zajęcia odbywają się również na basenie. Dzieci biorą również udział w imprezach integracyjnych.