2.V. 2015 r. uczniowie wszystkich klas integracyjnych spotkali się, aby poczuć się jedną wielką rodziną. Rozpoczęliśmy od rywalizacji sportowej – specjalny tor przeszkód, to wyzwanie przed którym stanęli uczniowie i przedszkolaki z grup integracyjnych zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 3. Wyścigi w parach miały pokazać, że pomaganie sobie wzajemnie i pokonywanie własnych słabości może dawać wiele satysfakcji. Tu każdy zostawał zwycięzcą. Czego dowodem były medale ufundowane przez Radę Rodziców, a uroczyście wręczone przez z-cę Burmistrza Myszkowa p. Iwonę Franelak.

Sprawni inaczej tak często określa się osoby z różnymi dysfunkcjami. W szkole wszystkim zależy nam , aby czuły się doceniane i mogły na miarę swoich możliwości rozwijać swoje zainteresowania. To dla nich w głównej mierze organizowane są Dni Otwarte Integracji. Robimy to, aby udowodnić, że można łączyć i wspólnie pracować z uczniami wymagającymi specjalnej troski, które chcą być jak ich rówieśnicy po prostu szczęśliwi - tak uzasadnia cel przedsięwzięcia jedna z nauczycielek uczących w klasach integracyjnych. Jako podsumowanie licznych konkursów przygotowana została wystawa prac uczniów - w tym na plakat „Stop przemocy”. W trakcie akademii, w obecności zaproszonych gości- przedstawiciela U.M. – pani Jolanty Kempy, Dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców- wręczone zostały dyplomy i nagrody. W formie inscenizacji uczniowie opowiedzieli, że „Nie jesteśmy sami ze swoimi problemami”. I choć każdy ma swojego wilka, z którym się musi zmierzyć, to powinien znaleźć myśliwego, który mu w tym pomoże. Taki sens i wymowa spektaklu, w którym wystąpiła kilku Czerwonych Kapturków. Wspólny taniec na zakończenie pokazał, że dziecięca radość nie uznaje barier i nie dzieli, a prawdziwie integruje naszą społeczność.

Tydzień Integracyjny

,,Nie jesteście sami z waszymi problemami’’

termin: 18.05 – 22.05.2015

Klasa

Data

Temat zajęć

Osoby prowadzące

I a

19.05.2015

8:50-9:50

Nasza portrety –szukamy właściwych sposobów rozwiązywania problemów.

 

mgr. A.Bulska

mgr. M. Buła

II a

21.05.2015

8:00-9:00

Rozmowa o świecie widzianym oczami dzieci inspirowana wierszem T. Kubiaka ,,My dzieci” ze szczególnym zwróceniem uwagi

na potrzeby i problemy niepełnosprawnych dzieci.

mgr. J. Płachta

mgr. S. Gocyła- Leszczyk

III a

19.05.2015

8:00-9:00 

Nie jestem bezbronny/bezbronna. Rozmowa o tym czy łatwo być dzieckiem inspirowane wierszem ,, Krzyknij NIE”

mgr. I. Ciuk

mgr. M.Najgebauer

IV a

21.05.2015

8:00-9:35

 

,,Pomagając innym pomagam sobie” – wartość pomagania w oparciu o lekturę ,,Spotkanie nad morzem”.

 

mgr. E.Gocyła

mgr. M. Rotter

 

V a

 

14.05.2015

8:55-10:35

  

O wartościach głoszonych i rzeczywistych  M. Ende ,,Zwierzenia przyjaciół” .

mgr. G. Woś

mgr. M. Gutkiewicz

   

14.05.2015

10:45-11:30

 

 ,,Nasze problemy matematyczne- rozwiązywanie zadań tekstowych

z zastosowaniem obliczenia pól równoległoboków

 

mgr. A. Mordalska

mgr. M. Gutkiewicz

 

VI a

18.05.2015

9:50-11:30

Radzimy sobie w trudnych sytuacjach.

Kto może nam pomóc?

 

mgr. D. Banik

mgr. A Będkowska

mgr. I. Koba