Klasy integracyjne są organizatorami wielu niezapomnianych imprez, spotkań, wyjazdów.

 

     grudzień 2002r. – IMPREZA ŚRODOWISKOWA

      Boże Narodzenie – świętem miłości i przyjaźni – organizatorzy: dyrekcja szkoły, mgr A. Bulska, mgr M. Rolka. W imprezie uczestniczyła setka dzieci z przedszkoli (nr 1 i 2) oraz ze szkoły integracyjnej z Częstochowy – każdy uczestnik zabawy otrzymał paczkę mikołajkową (ze spotkań ze sponsorami)

 

        17.09.2003r. – PIKNIK INTEGRACYJNY – Jesienny spacer z naszymi przyjaciółmi – organizatorzy: dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych nr 5 mgr A. Okraska, mgr E. Gocyła, nauczyciele – mgr A. Bulska, mgr M. Rolka. Piknik był okazją do spotkania wielu dzieci ze szkoły Integracyjnej w Jaworznie, z Domu Samopomocy w Żarkach, ze Świetlicy Środowiskowej w Myszkowie, ze stowarzyszenia „Po prostu serce” w Myszkowie (ogólem 120 dzieci). Wszystkie dzieci w czasie całodniowego pobytu w Morsku świetnie się bawiły. Uczestniczyły w zabawach, konkursach, zawodach, gdzie każdy z uczestników otrzymał upominek (fundusze zgromadzone zostały od sponsorów). Zabawa była przednia!

 

        30.11.2003r. – „ANDRZEJKOWE WRÓŻBY” – impreza zorganizowana przez nauczycieli klas integracyjnych: mgr R. Rajczyk, mgr L. Dratwę, mgr A. Bulską, mgr M. Rolkę, mgr I. Ciuk, mgr M. Najgebauer, mgr M. Paluch. Zabawa była okazją do poznania się podczas wróżb, konkursów przez uczniów klas integracyjnych.

 

      20.02.2004r. – IMPREZA ŚRODOWISKOWA. Kotylionowy bal z naszymi przyjaciółmi. Organizatorzy: mgr A. Bulska, mgr M. Rolka, mgr A. Kosakowska, mgr I. Ciuk, mgr M. Najgebauer, mgr L. Dratwa, mgr R. Rajczyk. Klasy integracyjne zorganizowały dużą środowiskową imprezę z udziałem zaproszonych gości – członków Stowarzyszenia „Po prostu serce” z prezesem Andrzejem Skorkiem, dzieci z Przedszkola nr 2 – integracyjnego oraz z udziałem wszystkich będących pod opieką szkoły dzieci niepełnosprawnych. Impreza przebi8egała w świątecznym, karnawałowym nastroju. Atrakcję stanowił udział wróżki, która prowadziła dla dzieci koncert życzeń, konkursy i zabawy. Każde dziecko podczas tej uroczystości otrzymało kotylion wykonany przez uczniów klas integracyjnych i paczkę od Rady Rodziców naszej szkoły.

 

 

Szkoła przyjazna uczniom – to nasze codzienne hasło. W myśl tego stwierdzenia klasy integracyjne współpracują z przedszkolami oraz różnymi instytutami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką nad różnymi dziećmi. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z :

      Przedszkolem nr 1

    Przedszkolem Integracyjnym nr 2

     ze Świetlicą Środowiskową

   Domem Samopomocy w Żarkach

     Stowarzyszeniem „Po prostu serce”

 Chętnie organizujemy zajęcia otwarte dla przedszkolaków po to, by z chęcią i bez lęku przekraczały próg szkolny. Jesteśmy współorganizatorami i uczestnikami wielu imprez środowiskowych np.: Wigilii, zabaw karnawałowych. Współpraca ze stowarzyszeniem „Po prostu serce” zaowocowała naszym uczestnictwem w Olimpiadzie dla Osób Niepełnosprawnych – Rusinowice 2004r. Uczniowie klasy II a z wychowawcami mgr A. Bulską i mgr M. Rolką zajęli ważne miejsca w czasie zmagań sportowych – zarówno niepełnosprawni jak i ich zdrowi koledzy i koleżanki.