Dnia 3 września o godz. 11.00 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego dla klas V-VIII oraz trzeciej klasy gimnazjum. A ponieważ 2 września 1968 r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek w murach tej szkoły, podczas tej akademii świętowaliśmy 50. rocznicę funkcjonowania największej placówki edukacyjnej w mieście.

Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli m.in.

Oczywiście na tej uroczystości nie mogło zabraknąć emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły oraz poprzednich dyrektorów tej placówki:

-Pana Stefana Będkowskiego,

-Pana Eugeniusza Bugaja,

-Pani Bożeny Woźniak-Bugaj,

-Pani Aleksandry Okraski.

        Podczas tego święta uczniowie przypomnieli wszystkim zebranym najważniejsze wydarzenia z życia szkoły na przestrzeni lat 1968-2018. Reprezentantka społeczności uczniowskiej powiedziała: „Nauczyciel jest światłem latarni morskiej, które musi kierować i prowadzić. Jeśli zawiedzie w oświecaniu, wielu rozbije się na skałach”. Dziękujemy Wam, Drodzy Nauczyciele, że możemy spokojnie żeglować po morzu życia.”

Pod adresem emerytowanych pracowników szkoły oraz całego grona pedagogicznego padło wiele ciepłych słów, wyrażających sympatię i uznanie.

Zaproszeni goście, uczniowie oraz ich rodzice życzyli naszej szkole kolejnych, równie wspaniałych, pięćdziesięcioleci.

Wielu spośród zaproszonych gości z rąk pani dyrektor Elżbiety Gocyły otrzymało tytuł „Przyjaciela szkoły”.

Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwały pani Nina Grabowska oraz pani Justyna Zwolińska. A oprawę plastyczną i wystawę dokumentującą minione lata przygotowała pani Agata Będkowska we współpracy z zespołem nauczycieli. Wszystkim gościom uczestnikom i sponsorom tej szczególnej uroczystości składamy gorące podziękowania.