Sprawozdanie z realizacji projektu „Lekcja Higieny – Wirusoochrona”.

 

Szkoła Podstawowa nr5 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie przystąpiła do Akcji informacyjno-edukacyjnej pt „Wirusoochrona”

W dniach od 9.02 do 19.02.2021 r. w klasach I-III została przeprowadzona Lekcja Higieny – Wirusoochrona zgodnie z wytycznymi sanepidu i ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę. W pierwszej kolejności pojawiła się na korytarzu szkolnym gazetka pt „Stop wirusom”, która była wprowadzeniem do zajęć.

Podczas lekcji dzieci poznały podstawowe zasady higieny osobistej, aby zapobiec chorobom zakaźnym przenoszonych drogą kropelkową z uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Zajęcia rozpoczynały się od pogadanki nt. „Jak wyglądają bakterie” i „Jak się rozmnażają?”. Następnie dzieci wykonały pracę plastyczno-techniczną „Jak wygląda bakteria koronawirusa i jak z nią walczyć”.

Podczas zajęć wykorzystywany była sprzęt multimedialny do oglądania książeczki pt „ Mam tę moc”, która powstała przy współpracy lekarzy i psychologów.

Czytaliśmy również opowiadanie pt. „O wirusie, który nosił koronę”. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tekstu, wcześniej przygotowane przez nauczyciela.

Przeprowadziliśmy praktyczną naukę prawidłowego mycia rąk „Szkoła Czystych Rąk”.

Uczniowie z klasy III zgodnie stwierdził, że skuteczną ochronę stanowią szczepionki, po czym rozpoczęły się w klasie szczepienia. Jako pierwszą uczeń- lekarz zaszczepił panią wychowawczynię a potem cała klasa III przystąpiła do Narodowego Programu Szczepień.

Podczas lekcji uczniowie rozwiązywali krzyżówkę lub kolorowali bakterię i wirusy, które był jednym z załączników dostarczonym przez sanepid.

Według mnie jako nauczyciela prowadzącego zajęcia, założone cele zostały zrealizowane. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w lekcji, podczas zajęć byli aktywni i chętnie się wypowiadali. Dużą pomocą były materiały w formie plakatu udostępnione przez sanepid.

W czasie trwania lekcji uczniowie eksperymentowali i nabywali doświadczenia we wszystkich obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Osiągnęli świadomość zdrowotną w zakresie odżywiania i zdrowego trybu życia ze szczególnym naciskiem na dbałość o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. Mając na uwadze zdrowe odżywianie uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi poszczególnych grup witamin. Analizując piramidę żywieniową wybrali poziom owoce i warzywa i przygotowali sałatkę z ulubionych składników.

Myślę, że przekazana wiedza w przyszłości będzie owocowała. Poprzez zajęcia u uczniów została rozbudzona ciekawość poznawcza i motywacja do nauki.

Stwierdzam, że uczniowie wiedzą, że stosowanie się do powszechnie znanych zasad higieny to podstawowe zachowanie chroniące przed wirusami – w tym także przed niebezpiecznym koronawirusem. Powołując się na wyniki ankiety ewaluacyjnej, wszyscy nauczyciele realizujący projekt „Wirusoochrona” bardzo dobrze ocenili przygotowany dla nich konspekt, zarówno pod względem jego treści jak i estetyki. Liczba dwóch jednostek lekcyjnych okazała się wystarczająca dla przeprowadzenia całej akcji. Największą atrakcję stanowiły dla uczniów materiały multimedialne, na drugiej pozycji uplasowały się ex aequo piosenka i krzyżówka. Atrakcyjna forma zajęć podniosła świadomość uczniów - nabyli przekonania, że stosowanie się do powszechnie znanych zasad higieny to podstawowe zachowanie chroniące przed wirusami – w tym także przed niebezpiecznym koronawirusem.

Projekt

Szczegóły ankiety do wglądu pod adresem poniżej:

Ankieta

Koordynator - Aneta Noczyńska