Porządek posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 09.07. 2020 r.

Wytyczne dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych w kl. I -III - wzór zgłoszenia dziecka

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji - komunikat MEN

Nowy plan tygodniowy od 04.05.2020r. - tylko online (Pozostałe zajęcia realizujemy w dotychczasowej formie - zgodnie z ramowym planem nauczania)

18 przykazań dla nauczycieli 

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

Zarządzenie dyrektora Nr 10/2019/20 - załacznik1

Poradnik MEN

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania - https://uodo.gov.pl/pl/138/1473 - tam są dwa pliki do pobrania, proszę się z nimi zpoznać

Załącznik do oceniania i klasyfikowania z Kuratorium - proszę o przesłanie potwierdzenia  zapoznania się z załącznikiem na maila sienkiewicz5@go2.pl

Zarządzenie dyrektora Nr 9/2019/20 - proszę o przesłanie potwierdzenia  zapoznania się z zarządzeniem na maila sienkiewicz5@go2.pl