Zajęcia zdalne świetlicy

     

  

   

   

    

  

           Dzienny rozkład zajęć świetlicowych

               7.30 - 8.00

• Gry i zabawy stolikowe

• Przygotowanie się do zajęć.

8.00 - 11.30

• Realizacja zadań statutowych szkoły.

• Opieka nad uczniami oczekującymi na zajęcia szkolne.

• Zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. absencja nauczycieli, pełnienie roli opiekuna podczas wycieczek klasowych oraz uczniom nieuczęszczającym na religię.

11:30 – 14.00

• Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

• Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci / zabawy relaksujące, gry stolikowe, słuchanie muzyki/.

 14.00 – 16.00

• Zajęcia prowadzone przez wychowawców wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej.

• Odrabianie zadań domowych.

• Zajęcia tematyczne: czytelnicze, plastyczne, umysłowe, rekreacyjno- ruchowe.

• Nauka własna pod opieką nauczyciela.

• Zabawy rekreacyjno-sportowe na powietrzu z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

• Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek oraz słuchanie piosenek z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

• Zajęcia okolicznościowe , programy artystyczne, inscenizacyjne.

• Gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem predyspozycji i potrzeb rozwojowych dzieci.

• Odpoczynek ,gry i zabawy dowolne na dywanie i przy stolikach.

• Czynności porządkowe.

Dzienny rozkład zajęć może ulec zmianie ze względu na doraźne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze.

 

Świetlica szkolna pracuje codziennie od 7:30 do 16:00.

Wychowawcy świetlicy obejmują opieką uczniów przed lekcjami, po lekcjach i podczas nieobecności nauczyciela. Największą grupą korzystającą z zajęć świetlicy szkolnej są uczniowie klas I – III. Najmłodsi: sześcio i siedmiolatki z klas pierwszych otrzymują pomoc również podczas korzystania ze stołówki szkolnej.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci odrabiają prace domowe (mogą na miejscu skorzystać z pomocy nauczyciela), rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania uczestnicząc w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno- ruchowych i komputerowych. Dużą popularnością cieszą się koła zainteresowań: koło informatyczne, koło origami i koło taneczne Zumba.

Jeden z członków koła origami, uczeń klasy czwartej Bartek Watoła zdobył I miejsce w swojej kategorii wiekowej Wojewódzkiego Konkursu Origami i Matematyka „Mandale”.

Odbywają się również zajęcia tematyczne na których uczniowie poznają tradycję, poszerzają swoją wiedzę na temat otaczającego ich świata, uwrażliwiają się na piękno przyrody, rozwijają empatię wobec zwierząt i ludzi.

Świetlica często z biblioteką szkolną organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, zajęcia otwarte i kiermasze .

W świetlicy uczniowie mogą również odpocząć i zrelaksować się przy grach planszowych, konstrukcyjnych oraz skorzystać ze sprzętu audio – video i obejrzeć film lub posłuchać bajki.

         

  

  

  

 

  

  

 

 

Członek koła origami, uczeń klasy czwartej Bartosz Watoła został laureatem I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Origami i matematyka Mandala” w swojej kategorii wiekowej.

Linki związane z tym konkursem: