Rozpoczął się II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.  W kolejnym etapie  uczestniczą uczniowie klasy I b wraz z wychowawcą p. Renatą Skalską.  W grudniu 2009r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów  pt. „Wywiadówka inaczej”. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z założeniami  Projektu, sposobami jego realizacji oraz uzyskanie zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. Również w grudniu 2009 r. wychowawca rozpoczął obserwację zainteresowań, zdolności, działań i wyborów dzieci celem określenia profilu inteligencji każdego z nich. Na jego podstawie zaplanowano konkretne formy działalności dla poszczególnych uczniów. W sali lekcyjnej utworzono Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, w których znajdują się środki dydaktyczne, dostosowane do rodzajów aktywności i inteligencji m.in. gry, układanki, pacynki, akcesoria sportowe, globus, mikroskop, lupy,  korale matematyczne, książki, zestawy „Logico”, instrumenty muzyczne i wiele  innych. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczęły się w lutym 2010r. i odbywają się dwa razy w tygodniu, w oparciu o autorski program wychowawcy. Działania nauczyciela i tematyka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Podczas zabaw, gier, doświadczeń, ćwiczeń ruchowych i muzycznych dzieci wykorzystują swoją inteligencję dominującą do rozwijania  inteligencji „słabiej” rozwiniętych. Chętnie i z przyjemnością uczestniczą w zajęciach, które sprawiają im wiele radości.