W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, beneficjentem Grupa Edukacyjna S.A.. Projekt posiada patronat  Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do projektu zostały włączone szkoły sześciu województw (lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego). Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele. Projekt będzie trwał trzy lata i obejmie kolejne roczniki pierwszoklasistów ( w I etapie także kontynuacja przez uczniów klasy II ). Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych będzie oparta o własny – autorski pomysł każdego nauczyciela. Nauczyciel, znając profile inteligencji dzieci oraz ich zainteresowania i możliwości, dobierze najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

          

Istota projektu:

              Wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

 Cele projektu:

     Wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia,

     Kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 

            Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Zmiany dokonujące się we współczesnym świecie wymagają głębokich zmian w edukacji, szczególnie na pierwszym etapie kształcenia. Realizacja projektu sprzyja wprowadzaniu zmian modelowych i gwarantuje skuteczność oddziaływań dydaktyczno –  wychowawczych.

Więcej szczegółowych informacji można odszukać odwiedzając stronę internetową: www.pierwszaki.eu.

 Co nas skłoniło do przystąpienia do projektu:

 Dziecko:

     Rozwija własny potencjał intelektualny,

     Buduje motywację do nauki,

     Korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych,

      Dostaje szansę lepszego startu szkolnego.

 Nauczyciel:

     Wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne,

    Tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań,

     Realizuje autorskie pomysły.

 Szkoła:

     Otrzymuje zestaw środków dydaktycznych (o wartości ponad 8 000 złotych) służących uczniom klasy pierwszej,

     Zyskuje środki finansowe na opłacenie zająć dodatkowych,

       Uzyskuje lepsze efekty pracy.

 Rodzice:

      Odkrywają potencjał swoich dzieci – mogą lepiej zorganizować im środowisko rozwoju.

 Środowisko lokalne:

     Uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny i życiowy dziecka.