W dniu 14 stycznia 2010 w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie miejsca zabaw dla uczniów klas I -III powstałego w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". Na otwarciu byli Krystyna Jasińska  - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Anna Bober - Przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele samorządu, dyrekcja szkoły, a także rodzice. Uczniowie klasy I c pod opieką wychowawczyni p. Jolanty Miszty zaproszonym gościom przedstawili - "Marsz Radeckiego" - J. Straussa w pięknych strojach z wykorzystaniem instrumentów.

Teraz w czasie przerw najmłodsi nasi uczniowie mogą wypoczywać i bawić się bezpiecznie korzystając z: pałacyku zabaw, materacy, ławek gimnastycznych, drabinek, piłek, chust i zestawów mobik. Nie jest to miejsce przeznaczone jedynie do zabaw, lecz także będzie służyć zajęciom rekreacyjno - sportowym.