KOŁO WOLONTARIATU 

przy SU prowadzi akcje charytatywne na rzecz uczniów naszej szkoły oraz o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, m.in.:

- udział w akcji ,,Pola nadziei’’

- współpraca z Parafią św. Stanisława BM w Myszkowie

- współpraca ze Stowarzyszeniem Hospicjum Ziemi Częstochowskiej.

- współpraca z Hospicjum Ziemi Częstochowskiej

- współpraca z Domem Opieki Społecznej w Myszkowie.

- współpraca ze Środowiskowym Domem Opieki Społecznej w Myszkowie

- współpraca z Domem Dziecka w Górze Włodowskiej

- pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji

- zajęcia koła szachowego

- pomoc dzieciom Afryki i inne.

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne:

- Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (Dz. U. nr 95 z dn. 25.10.1991r.),

- Statutu Szkoły,

- Regulaminu SU.

   Wybory opiekuna SU:

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego:

 

 

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:

        

mgr Jolanta Dyrda

mgr Bożena  Kwiatkowska

mgr Małgorzata Konieczna

mgr Agnieszka Radosz - Solska

mgr Maria Podlejska

mgr Dorota Banik