Materiały do wykorzystania na lekcjach godziny wychowawczej, dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu

 

1.

https://www.youtube.com/watch?v=ggfrK0X_xjk  - Dzień z życia Piotrka Adresaci: Dzieci i nauczyciele

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CZXHJWsung   - Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież Adresaci: Dzieci i nauczyciele

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF-D5kdvctQ  - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – cz. 1. Młodzi w internecie Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqyjsrtjMCk - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – cz. 2 . Młodzi w internecie Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ym-bFoPjWk  - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – cz. 3 . Młodzi w internecie Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqDi_MShUBQ - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online – cz. 4 . Młodzi w internecie Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy

 

https://www.youtube.com/watch?v=1S2n1VJDgHw  - Bezpieczeństwo dzieci w internecie Cz .1 - Funkcja Rodzina w Microsoft Account Adresaci: nauczyciele i rodzice

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXYqp0H5VOU - Jak chronić dzieci w Internecie - Adresaci: nauczyciele i rodzice