Zaproszenie do składania ofert dla SP nr 5 w Myszkowie.

 

------- 2020 ------

Zamówienie nr 4

Wykonanie nawierzchni na placu zabaw SP nr 5 w Myszkowie

1. - Formularz oferty

2. - Oświadczenie wykonawcy 

3. - Załącznik nr1

4. - Załącznik nr2

 

Zamówienie nr 3

Dostawa artykułów spożywczych na stołówkę szkolną.

1. - Formularz oferty

2. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

3. - Zamówienie ofert mięso i wędliny

4. - Zamówienie ofert mrożonki

5. - Zamówienie ofert nabiał, tłuszcze

6. - Zamówienie ofert sypkie artykuły spożywcze

7. - Zamówienie ofert warzywa,owoce

 

Zamówienie nr 2

Zakup sprzętu kuchennego - wyposażenie stołówki szkolnej.

1. - Wzór oferty wykonawcy

2. - Zaproszenie do składania ofert strona 1.

3. - Zaproszenie do składania ofert strona 2.

 

Zamówienie nr 1

1. - Zapytanie ofertowe

2. - Wzór oferty wykonawcy

3. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

4. - Przedmiar 1

5. - Przedmiar 2

6. - Przedmiar 3

------- 2019 ------

Zamówienie nr 5

1. - Zapytanie ofertowe

2. - Wzór oferty wykonawcy

3. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

 

Zamówienie nr 4

1. - Formularz oferty

2. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

3. - Zamówienie ofert mięso i wędliny

4. - Zamówienie ofert sypkie artykuły spożywcze

5. - Zamówienie ofert warzywa,owoce

 

Zamówienie nr 3 - malowanie klatek schodowych, prace remontowe sanitariatów, wymiana podłoża w sali.

1. - Wzór oferty wykonawcy

2. - Wzór umowy

3. - Zapytanie ofertowe

4. - Oświadczenie wykonawcy

5. - Przedmiar 1

6. - Przedmiar 2

 

 

Zamówienie nr 2 - wykonanie nawierzchni na placu zabaw SP nr 5 w Myszkowie.

1. - Formularz oferty

2. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

3. - Zaproszenie do składania oferty str. 1 - Załącznik nr2

4. - Zaproszenie do składania oferty str. 2 - Załącznik nr2

 

 

------- 2018 ------

 Zamówienie nr 1

1. - Formularz oferty

2. - Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 1

3. - Zamówienie ofert mięso i wędliny

4. - Zamówienie ofert mrożonki

5. - Zamówienie ofert nabiał, tłuszcze

6. - Zamówienie ofert sypkie artykuły spożywcze

7. - Zamówienie ofert warzywa,owoce