W październiku Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Myszkowie została zaproszona do udziału w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Kapitułę Programu Wiarygodna Szkoła Podstawowa. To program, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Jednym z podstawowych kryteriów były wyniki egzaminów zewnętrznych- sprawdzianu szóstoklasistów za rok szkolny 2013/14. zdobycie przez szkołę co najmniej 5 w skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie. O certyfikat mogliśmy się ubiegać jako szkoła, która dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i w pełni zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom. Te kryteria i standardy są ważne dla każdego rodzica w celu oceny przy wyborze szkoły dla swojego dziecka.

Etap pierwszy to wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem przy zakwalifikowaniu szkoły do Programu.

Pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o  przewidziane Regulaminem procedury zapewniło SP nr 5 otrzymanie w listopadzie certyfikatu Wiarygodna Szkoła Podstawowa.