Listopadowe święta skłaniają do refleksji i zadumy oraz pamięci o przeszłości. Edukacja patriotyczna młodych pokoleń jest wpisana w misję szkoły. Tegoroczna 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegła się z 20 rocznicą nadania naszej szkole imienia Henryka Sienkiewicza. To ważne święto uczciliśmy uroczystą akademią. Montaż słowno - muzyczny przywołał ważne fakty historyczne i piękne pieśni patriotyczne, które uczyły polskości i krzepiły serca w czasach niewoli, a dziś odśpiewane przez uczniów są okazją do przeżycia chwil wzruszenia i radości.

Współcześnie patriotyzmu uczymy na wiele sposobów – jednym z nich są organizowane przez nauczycieli naszej szkoły zawody sportowe i konkurs wiedzowo - ortograficzny „Myślimy patriotycznie- piszemy ortograficznie”. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczniów z szkół powiatu myszkowskiego.

Honorowym patronatem objął to wydarzenie burmistrz miasta Włodzimierz Żak i wręczył ufundowane nagrody książkowe oraz dyplomy najlepszym uczniom, a także sportowcom puchary i medale. Akademię przygotowali: polonistka mgr Bożena Kwiatkowska, nauczyciel historii mgr Zbigniew Poloczek oraz nauczycielki muzyki: mgr Nina Grabowska i mgr Justyna Zwolińska.