Czas wakacyjnego odpoczynku od nauki w szkole wypełniają ważne prace remontowo- budowlane. Na przełomie lipca i sierpnia została zakończona inwestycja mająca na celu kolejny etap likwidacji barier architektonicznych i lepszego dostosowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Oddana do użytku w pawilonie B winda to efekt kilkuletnich starań ze strony rodziców uczniów sprawnych inaczej, p. dyrektor A. Okraski a zrealizowany dzięki przychylności władz miasta. Koszt inwestycji to ponad 200 tys. złotych z czego 44 % stanowi dofinansowanie ze środków PFRON-u Dla uczniów poruszających się na wózkach to spełnienie marzenia o możliwości uczestniczenia w zajęciach odbywających się w pracowniach na I i II piętrze np. chemicznej fizycznej na równi z pełnosprawnymi kolegami. Dzięki takim inwestycjom można pomóc niewielu dzieciom w spełnieniu ich wielkich marzeń i propagowaniu edukacji włączającej w naszym mieście.