Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w zdalnych lekcjach techniki oraz zajęciach pozalekcyjnych. Wykonali szereg prac wytwórczych związanych z Świętami Wielkiej Nocy . Wybrane prace zostały zaprezentowane na holu głównym.

Marzanna Rotter - nauczycielka techniki  

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Tego życzy wszystkim uczniom i ich rodzicom  Dyrektor Elżbieta Gocyła  z Gronem Pedagogicznym i pracownikami szkoły.